مدیر مالی

 

 

مدیر مالی: آقای  ناصر عرب

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تلفن تماس :08646337801داخلی 1080

                                                                            فایل پیوست


لینک دانلود فایل