آگهی های مزایدات و مناقصات

عنوان مناقصه / مزایده شرایط عمومی شرایط اختصاصی تاریخ شروع تاریخ پایان اعلام نتیجه توضیحات

**جدید** مناقصه 

آزمایشگاه محاسبات سنگین

دریافت فایل شرایط عمومی 

دریافت فایل شرایط فنی و تخصصی

 

       
 مناقصه آزمایشگاه انرژی خورشیدی 100کیلو واتی دریافت فایل شرایط عمومی

1-دریافت فایل شرایط تخصصی

2-برگه سایت ویزیت

 

       

خرید تجهیزات اسکنر سه بعدی

دریافت فایل عمومی        

مشخصات فنی اسکنر‍پرتابل

مشخصات فنی اسکنرثابت

مناقصه پکیج تصفیه فاضلاب دریافت فایل       برنده مناقصه: شرکت پرتو کنترل هوشمند از سایر متقاضیان شرکت کننده تقاضا داریم جهت دریافت ضمانت نامه شرکت در مناقصه درخواست خود را کتباً به شماره 08646339918 ارسال نمایند.

مناقصه خرید 6 دستگاه گیت کنترل تردد فلزی 3 اهرمه به همراه 12 دستگاه ریدر  اثرانگشت و کارت و سامانه تردد خودرویی

دریافت فایل دریافت فایل        
مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح

/دریافت فایل

Files/6/Content/1(1).pdf

دریافت فایل

/Files/6/Content/2.pdf

1394/12/08 1394/12/18    
مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک

/دریافت فایل

Files/6/Content/3.pdf

دریافت فایل

/Files/6/Content/4.pdf

1394/12/08 1394/12/18