آگهی های مزایدات و مناقصات

عنوان مناقصه / مزایده شرایط عمومی شرایط اختصاصی تاریخ شروع تاریخ پایان اعلام نتیجه توضیحات

خرید تجهیزات اسکنر سه بعدی

دریافت فایل عمومی        

مشخصات فنی اسکنر‍پرتابل

مشخصات فنی اسکنرثابت

مناقصه پکیج تصفیه فاضلاب دریافت فایل       برنده مناقصه: شرکت پرتو کنترل هوشمند از سایر متقاضیان شرکت کننده تقاضا داریم جهت دریافت ضمانت نامه شرکت در مناقصه درخواست خود را کتباً به شماره 08646339918 ارسال نمایند.

مناقصه خرید 6 دستگاه گیت کنترل تردد فلزی 3 اهرمه به همراه 12 دستگاه ریدر  اثرانگشت و کارت و سامانه تردد خودرویی

دریافت فایل دریافت فایل        
مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح

/دریافت فایل

Files/6/Content/1(1).pdf

دریافت فایل

/Files/6/Content/2.pdf

1394/12/08 1394/12/18    
مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک

/دریافت فایل

Files/6/Content/3.pdf

دریافت فایل

/Files/6/Content/4.pdf

1394/12/08 1394/12/18